Bugün ulu önder Mustafa Kemal ATATÜRK’ün aramızdan ayrılıp ebediyete intikalinin 74’ncü yıl dönümü.
     Ulu önder, ‘Beni görmek demek behemehal yüzümü görmek değildir. Benim fikirlerimi, benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız bu kafidir’ diyor.
      İşte ben de bugün ulu önderin vefatının ardından lul önder için Dünya’dan yükselen mesajlara köşemde yer vermek istedim. Vefatının 74’ncü yılında ulu önderi ve onun kahraman silah arkadaşları ile tüm şehitlerimizi rahmet ve şükran ile anıyorum.
     Mekânları cennet olsun.
 
               *** *** ***    
     ATATÜRK için ne dediler.
 
AMERİKA
 
Atatürk bu yüzyılın büyük insanlarından birinin tarihi
başarılarını, Türk halkına ilham veren liderliğini, modern
dünyanın ileri görüşlü anlayışını ve bir askeri lider olarak
kudret ve yüksek cesaretini hatırlatmaktadır.
Çöküntü halinde bulunan bir imparatorluktan özgür Türkiye' nin
doğması, yeni Türkiye' nin özgürlük ve bağımsızlığını şerefli
bir şekilde ilan etmesi ve o zamandan beri koruması, Atatürk' ün Türk
halkının işidir. Şüphesiz ki, Türkiye' de giriştiği derin ve
geniş inkilaplar kadar bir kitlenin kendisine olan güvenini
daha başarı ile gösteren bir örnek yoktur.
 
John F. KENNEDY (A.B.D. Başkanı)
 
      ***
Benim üzüntüm, bu adamla tanışmak hususundaki şiddetli arzumun
gerçekleşmesine artık imkan kalmamış olmasıdır.
 
Franklin D. ROOSEVELT (A.B.D. Başkanı)
 
       ***
Asker-devlet adamı, çağımızın en büyük liderlerinden biri idi.
Kendisi, Türkiye' nin, dünyanın en ileri memleketleri arasında
hak ettiği yeri almasını sağlamıştır. Keza O, Türklere, bir
milletin büyüklüğünün temel taşını teşkil eden, kendine
güvenme ve dayanma duygusunu vermiştir.
 
General Mc ARTHUR
 
       ***
 
Sovyet Rusya Hariciye Nazırı Litvinof ile görüşürken kendisine
onun fikrince bütün Avrupa' nın en kıymetli ve en ziyade
dikkate değer devlet adamının kim olduğunu sordum. Bana
Avrupa' nın en kıymetli devlet adamının Türkiye Cumhurbaşkanı
Mustafa Kemal olduğunu söyledi.
 
Franklin D. ROOSEVELT A.B.D. Başkanı
 
      ***
Dünya sahnesinden tarihin en dikkatli, çekici adamlarından biri
geçti.
 
              Chicago Tribune
 
      ***
 
Savaş sonrası döneminin en yetenekli liderlerinden biri.
 
                     New York Times
 
         ***
İnsanı teslim alıcı fevkalade önderlik kuvveti vardır. O,
tetiktir, hazır cevaptır, dikkati çekecek kadar zekidir.
 
                     Gladys Baker (Gazeteci)
 
            ***
ALMANYA
 
O kişisel kazanç ve ün peşinde koşan basit bir diktatör değil,
gelecek kuşaklar için sağlam temeller atmaya uğraşan bir
kahramandı.
 
Prof. Walter L. WRIHT Jr.
 
      ***
Atatürk Türkiye' yi tek düşman kalmaksızın bırakmıştır. Bu
zamanımızın hiçbir devlet şefinin başaramadığıdır.
 
Alman Volkischer Beobachter Gazetesi
 
         ***
Almanya, ATATÜRK' ün eserine ve mücadelesine hayrandır. Onda,
tarihi eseri, özgürlüğü seven bütün milletler için bir sembol
olarak kalacak kudretli bir kişilik görmektedir.
 
Berlin, Alman Ajansı
 
            ***
Istırap çeken dünyada barış ve esenliği yeniden kurmak ve
insanlığın yalnız maddi değil, manevi gelişmesini sağlamak
isteyenler Atatürk' ün iman verici ve yön göstericiliğinden
örnek ve kuvvet alsınlar.
 
Profesör Herbert MELZIG(Tarihçi)
 
           ***
Kendisinin tarihi büyüklüğü, eseri olan yeni Türkiye' ye
bakılarak bu günden ölçülebilir.
Çelik gibi azim ve gayreti, uzağı gören akıl ve hikmetle
birleşmiş olan bu gerçek halk önderi ve devlet adamı; Anadolu
dağlarının en uzak ve ıssız köşesindeki köylere bile başka bir
ruh aşılamıştır.
 
Illustrierte Dergisi
 
            ***
O, kendi milleti ve beşeriyet alemi için beslediği muhabbetle,
bir dahinin neler yarattığına dair, cihana fevkalade heyecanlı
bir sahne seyrettirmektedir.
 
Herbert MELZIG
 
           ***
FRANSA
 
İnsanlığın bütün belirtileri Onda kendini hemen gösteriyor.
 
Noelle Gazetesi
 
          ***
Eski Osmanlı İmparatorluğu bir hayal gibi ortadan silinirken,
milli bir Türk Devleti'nin kuruluşu, bu çağın en şaşırtıcı
başarılarından birisidir. Mustafa Kemal, yüce bir eser ortaya
koymuştur. Atatürk' ün parlak başarısı bütün sömürgeler için bir
örnek olmuştur.
 
Maurice BAUMANT(Profesör)
 
            ***
Çok büyük bir adamdı...bir siyasi dahiydi.
 
                       Excelsior Gazetesi
 
            ***
Dünyanın, çağdaş, en büyük kişilerinden biri.
 
                         Le Jour-Echo de Paris
           
              ***
Atatürk' ün yurt kurtarıcı olduğunu, milletlerin en vefalısı
olan Türkler asla unutmayacaklardır.
 
                         Noell Roger Gazetesi
 
              ***
Karşımdaki bu büyük adamda, keşfettiğim bu büyük meçhulde
maharet ve karakter o kadar iyi işlenmişti ki, sözlerinde
hiçbir şüphe aranamazdı.
 
                             Claude Farrer (Yazar)
 
               ***
Bu günün Türkleri, yüzyıllar önce Avrupa' yı titreten canlı
millet durumuna erişmiştir. Ve bu aksam O büyük ulunun başında
bekleyen Türkiye, güçlü ve dipdiri Türkiye' dir.
 
                                    Pierre Dominique(Gazeteci)
 
               ***
Asırları aşan adam !..
 
                          Fransa, Paris Basını
 
                 ***
Akıllı ve barışçı yöntemlerle gerçekleştirdiği eseri halkların
tarihinde izlerini bırakacaktır.
 
                            Albert LEBRUN
                            Fransız Cumhurbaşkanı
 
                ***
 
Mevcut rütbelerin hepsini kaldırdığı bir memlekette, bu adam,
bütün rütbeleri, kazanmıştır. O memlekete, bulabilecek en
şerefli isim Ona verilmiştir.
 
                           Mercel Sauvage(Gazeteci)
 
               ***
Bu, insanlığa denenmiş bir felsefe örneği olarak sunulabilir.
Atatürk yüz yıllara sığabilecek işleri on yılda tamamladı.
 
                  Gerrad Tongas(Yazar)
              
             ***
Atatürk öldü. Barış kubbesinin Doğu sütunu yıkıldı. Artık
evrende barışı kimse garanti edemez. Nitekim Avrupalı devlet
adamları; O' nun 1930'da yaptığı uyarı ve tavsiyeleri
dinlememiş ve dünyayı 1939 yılında ikinci büyük savaş
felaketinin içine sürüklemişlerdir.
 
                               SANERWIN Gazetesi
 
               ***
Atatürk, bir milleti, birkaç yılda asrileştirmek mucizesini
göstermiştir.
 
                              Paris-Le Temps
 
             ***
Yeni Türk Devleti ile Ankara Antlaşması' nın imzalanması
nedeniyle; "Bizi arkadan vurdu, dağ başındaki haydutlarla,
Mustafa Kemallerle anlaştı" diyenlere Fransız Başbakanının
Mecliste verdiği cevap:
Dağ başındaki haydutlar diye isimlendirdiğiniz kahraman
Mustafa Kemal ve O' nun tüm askerleri burada olsalardı teker
teker hepsinin heykellerini dikerdik. Böylesine kahraman bir
antlaşma imzalamaktan gurur duyuyorum.
 
                                   Fransız Başbakanı BRIAND
 
                  ***
Sırasıyla ihtilalci ve asi, sonradan muzaffer bir kumandan
olan "Türklerin babası" Yeni Türkiye' yi yarattı, sultanları
kovdu, kadınlara hürriyet verdi fesi kaldırdı, ülkesinde
radikal bir inkilap yaptı.
 
                                    Paris-Soir' den
 
                    ***
Denilebilir ki onsuz, İslam alemi yolunu bulabilmek için elli
yıl daha bekleyecekti.
 
                                     Berthe Georges-Gaulis
 
                      ***
O, yüce bir dağa benzer. Eteğinde yaşayanlar bu yüceliği fark
edemezler. Bu dağın azametini kavrayabilmek için, Ona çok
uzaklardan bakmak gerekir.
 
                                Claude FARRER / Fransız Edibi
 
                      ***
Türkiye tarihi, bugün her zamandan çok Batı ve Avrupa
tarihinden ayrılmaz bir haldedir. Ve Atatürk' ün bu yöndeki
gayretleri sonuçsuz kalmamıştır.
Memleketlerimiz arasındaki yüzyılları aşan dostluk, bu
gelişmenin temel öğelerinden biridir.
 
                                  Charles De GAULLE
 
                      ***
Kemal Atatürk' ün karakterinin bir cephesini göstermek
itibariyle bir noktayı hatırlatmak isterim. Bize savaşlarından birini anlatıyordu.
Birdenbire durdu: Görüyorsunuz ya, dedi: birçok zaferler kazandım. Fakat
bunların en büyüğünden sonra bile her akşam, savaş alanlarında
ölen bütün askerleri düşünerek içimde derin bir keder duyuyorum.
Cesaret ve zekasından başka yüreği bu kadar yüce olan böyle
bir Şef' in, yurdu için mucizeler yaratmış olmasına şaşılabilir mi?
 
                                         George BENNES
                                          Vu Gazetesi
 
                  ***
Devrin yüksek şahsiyetleri kitaplarda, konferanslarda
Türkiye' nin asla değişmeyeceğini ve değişmeden öleceğini ilan
etmişlerdi. Halbuki ölmeden değişti. Hem de kökünden ve baştan
aşağı değişti. İnançlar, gelenekler, yöntemler yıkıldı. Son
döküntülerini de yabancı zırhlıları ve kapitülasyonlar gibi
memleketten sürüp attılar. Türkiye, ruhunu değiştirmişti.
Tamamen ve tasavvur edilmesi mümkün olduğu kadar.
 
                                            Raymond CARTIER
                                            Le Nouvelliste Gazetesi
 
                       ***
İNGİLTERE
 
Savaş sonrasının en ileri gelen devlet adamlarından biri.
Kendi başına bir klas oluşturuyordu ve hemen her açıdan tekti.
 
                                            The Fortnightly, Londra
 
                   ***
Avrupa, savaştan sonra belirmiş az sayıdaki yapıcı devlet
adamlarından birini kaybetti.
 
                                                 Spectator
 
                    ***
Çağımızda hiçbir isim Atatürk' ün adı kadar büyük saygı
yaratmamıştır.
 
                                                  Observer
 
                       ***
İngiltere önce, cesur ve asil bir düşman, sonra da sadık bir
dost olarak tanıdığı büyük adamı selamlamaktadır.
 
                                                      Sunday Times
 
                         ***
O, benzeri olmayan bir devlet adamı idi. Diktatörlerin tahammül
edemediği serbest bir nizamla, başaramadığı ve
başaramayacağı işler yapmıştır. Tarihte böyle adamlar
devirlerine kendi adlarını vermişlerdir.
 
                                                   Word Price
 
                           ***  
O, Türkiye'nin önceki kuşaklarından hiçbirine nasip olmayan
özgürlük ve güven dolu bir hayat sağladı. Başarıları,
Türkiye'nin Avrupa devleti olmasını sağladı, yakın doğunun
tarihini değiştirdi.
 
                                                   Times Gazetesi
 
                        ***
Savaş Türkiye' yi kurtaran, Savaştan sonra da Türk Milletini
yeniden dirilten Atatürk' ün ölümü, yalnız yurdu için değil,
Avrupa için de büyük kayıptır. Her sınıf halkın O' nun ardından
döktükleri içten gözyaşları bu büyük kahraman ve modern
Türkiye'nin Ata' sına değer bir görünümden başka bir şey
değildir.
 
                          Winston CHURCHILL İngiltere Başbakanı
 
                          ***
Atatürk, Türk Milleti'nin ruhunda Türk Bayrağı gibi dalgalanan
bir baştı.
 
                                       Daily Telegraph
 
                          ***
Cumhuriyet Türkiye' sinin Devlet Başkanı Kemal Atatürk, diğer
önderlerde görmeye alışmadığımız şu değerli nitelikleri
kişiliğinde toplamış bulunuyor: alçak gönüllülük, yeterlik ve
başarı.
 
                                         The Truth Dergisi
 
                             ***
O genç ve dahi Türk Şefi'nin o esnada Çanakkale de bulunması,
müttefikler bakımından tarihin en acı darbelerinden biridir.
 
                                        Alan Moorehead (Yazar)
 
                         ***
Atatürk, eskimiş bilimlerle boş yere kafasını yormamış
olduğundan daha taze ve cesur düşünen bir önderdir.
Kendisi için, bugünkü Avrupa' nın en güçlü Devlet Adamıdır
diyebileceğimiz Atatürk, hiç şüphesiz devlet adamlarının en
cesur ve orijinalidir.
 
                                         Herbert Sideabotham (Yazar)
 
                            ***
Herhangi bir olayı derinliğiyle kavramak, çıkar yolu görüp
birdenbire harekete geçmek iktidarı, O' nun eşsiz otoritesinin
başlıca kaynaklarından biridir.
 
                                                      Grace Ellison (Gazeteci)
 
                             ***
AFGANİSTAN
 
O büyük insan yalnız Türkiye için değil, bütün doğu milletleri
için de en büyük önderdi.
 
                                                    Emanullah HAN
                                                    Afgan Kralı
 
                              ***
ARNAVUTLUK
 
Bu Türk Milleti yastadır. Çünkü yeni Türkiye' nin yaratıcısı
olan eşsiz şefini kaybetmiştir. 
 
                                                         Stipsi Gazetesi
 
                             ***
AVUSTURYA
 
Büyük düşüncelerin adamı, bir devlet mimarıydı.
 
                                                 Neue Freie Presse, Viyana
 
                          ***
Atatürk öyle bir insandır ki, hayali değildir. İstediğini
bilir, bildiğini yapar, yapamayacağı bir şeyi de istemez.
 
                                          Avusturyalı Heykelci KRIPPEL
 
                           ***
BELÇİKA
 
Atatürk, yirminci asrın en büyük gerçeğini yaratan adamdır.
 
                                        Kopenhag-Nasyonal Tidende
 
                             ***
Milletine bu kadar az zamanda bu ölçüde hizmet edebilen tek
devlet adamı Atatürk' tür.
 
                                      Libre Belgique gazetesi
 
                              ***
BULGARİSTAN
 
Hiçbir memleket, yeni Türkiye' nin Ata' sı tarafından başarılan
kadar güçlü, hızlı ve kökten bir yenilik hamlesine
erişmemiştir.
 
                                         Bulgar Dness Gazetesi
 
                              ***
ÇİN
 
Mustafa Kemal yeni Türkiye' nin kalbidir. Eski, yıpranmış bir
toplumdan yepyeni, güçlü bir millet yaratmış, eşsiz
kişiliğiyle kendini herkese saydırmış, enerjisiyle herkesi
kendine inandırmıştır.
 
                                             Ma Shao-Cheng (Yazar)
 
                               ***
DANİMARKA
Atatürk, şahsiyet ve yeteneğin dev gibi bir simgesi idi, O,
yirminci yüzyılın en görkemli olayını yaratan adamdı.
 
                                             National Tidence Gazetesi
 
                                 ***
FİNLANDİYA
 
Atatürk, olağanüstü nitelikte bir devlet adamı, savaş sonrası
dünya tarihinin en önemli simalarından biri idi.
 
                                                Hufvud Stadbladet Gazetesi
 
                                ***
HİNDİSTAN
 
Dünyanın yetiştirdiği en büyük insanlardan biri.
 
                                                     Star of India
 
                                  ***
Atatürk, yalnız Türk Milleti'nin değil, özgürlüğü uğruna
savaşan bütün milletlerin önderiydi. O'nun direktifleri
altında siz bağımsızlığınıza kavuştunuz. Biz de o yoldan
yürüyerek özgürlüğümüze kavuştuk.
 
                                Bayan Sucheta KRIPALANI
                                Hint Parlamento Heyeti Başkanı
 
                            ***
İRAN
 
Atatürk gibi insanlar bir nesil için doğmadıkları gibi belli
bir devre için de doğmazlar. Onlar önderlikleriyle yüzyıllarca
milletlerin tarihinde hüküm sürecek insanlardır.
 
                                     Tahran Gazetesi
 
                              ***
Atatürk yalnız kahraman milletinin büyük bir Şef'i olmakla
kalmamıştır. O, aynı zamanda insanlığın da en büyük evladı
olmuştur.
 
                                       Iran Gazetesi
 
                              ***
İSRAİL
 
Dünya, çağımızın en dikkati çekici adamlarından birini
kaybetti.
 
                                          Palestine Post
 
                                  ***
Mustafa Kemal Atatürk, kuşkusuz 20. yüzyılda dünya savaşından
önce yetişen en büyük devlet adamlarından biri, hiçbir millete
nasip olmayan cesur ve büyük bir inkilapcı olmuştur.
 
                                    Ben Gurion
                                    İsrail Başbakanı
 
                                  ***
İSVEÇ
 
O olmasaydı modern Türkiye olmazdı. O' nun sayesinde Türkler,
O' nun olağanüstü eserini izleyebilecekler ve zaten dünyaca pek
yüksek olan onurlarını daha fazla yükseltebileceklerdir.
 
                                        Nya Dagligt Gazetesi
 
                                ***
İSVİÇRE
 
Türkiye' yi yaratan, tarihimizin bu en Büyük Adam' ını başımı en
derin hürmetle eğerek selamlarım.
 
                                             Profesör MORRF
 
                                ***
Yalnız bir asker değil, aynı zamanda yüzyılımızın bir daha
göremeyeceği bir dahi idi.
 
                                              Profesör SEKRETAN
 
                               ***
İTALYA
 
Hayatının sonuna kadar milleti' nin mutlak güveni ile kurduğu
devletin başında muzaffer kumandanının kişiliği, eşi
görülmemiş bir karakter örneğidir.
 
                                                    C.C.SFORZA
 
                              ***
Üstün iradesi, tükenmez cesareti ve eşsiz sezişi ile
hasımlarını dize getirdi. Fazilet ve ciddiyeti, üç yılda
memleketine yalnız askeri değil, aynı zamanda tam ve doyurucu bir
siyasi zafer kazandırdı.
 
                                               F.Perrone Di San Martino (Yazar)
 
                              ***
Atatürk'ün ölümü ile Yakın Doğu' nun gelişmesine birinci
derecede etken olan son derece kuvvetli bir şahsiyet
kaybolmuştur.
 
                                                          Tribuna Gazetesi
 
                             ***
JAPONYA
 
Şaşırtıcı ve çekici bir kişi. Asker olarak büyük, fakat devlet
adamı olarak daha büyük.
 
                                                              Japon Times
 
                                ***
Yüzyıldan beri Küçük Asya'nın çıkardığı en büyük lider.
 
                                                  The Japon Chronicle
 
                                  ***
LÜBNAN
 
Büyük adamlar, kuşaklarının başındadır. Türk Milleti'nin
başındaki büyük ve dahi Atatürk, politika ve savaş alanlarında
yılmayan büyük ve yurtsever bir insandı.
 
                                                         KERAMA
                                                         Lübnan Başbakanı
 
                                   ***
Kelimenin tam anlamıyle bir yapıcı ve yaratıcı olan Atatürk,
dünya haritasında memleketine yepyeni bir sınır çizmiştir.
 
                                                        Loryan Gazetesi
 
                                     ***
Atatürk, dünyanın çok nadir yetiştirdiği dahilerdendir. O,
bütün bir tarihin seyrini değiştirmiştir.
 
                                                          Ennehar Gazetesi
 
                                    ***
Dünyanın çok nadir yetiştirdiği dahilerindendir. Dünya tarihinin
gidişini değiştirmiştir.
 
                                                               An Nahar
 
                                     ***
MACARİSTAN
 
Yüzyılımızda, "olmayacak hiçbir şey yoktur" şeklindeki tarihi
gerçeği ıspatlayan ilk adam olmuştur.
 
                                                              Esti Ujsag.Macar.
 
                                         ***
Dünya, bu savaş ve barış kahramanı büyük adamın ölümü ile
yoksul düşmüştür.
 
                                                             Pester lioyd Gazetesi
 
                                        ***
Türkiye'yi bir arı kovanına ve bütün Türkleri de bal aramağa
çıkmış çalışkan arı' lara benzetiyorum. Nasıl arı' lar beylerinin
etrafında toplanıp çalışırlarsa bütün Türk Milleti bu gün
büyük dahi Mustafa Kemal etrafında toplanmışlardır.
 
                                                                 Prof. M. Zaajti Franes
 
                                         ***
MISIR
Çağının, belki de tüm tarihin en olağanüstü kişilerinden biri.
 
                                                                   Egyptian Gazete
 
                                              ***
NORVEÇ
 
Atatürk, tarihte, memleketinin en büyük adamlarından biri
olarak kalacaktır.
 
                                                            Le Morgen Bladet Gazetesi
 
                                             ***
PAKİSTAN
 
Kemal Atatürk, yalnız bu yüzyılın en büyük adamlarından biri
değildir. Biz Pakistan'da, Onu geçmiş bütün çağların en
büyük adamlarından biri olarak görüyoruz. Askeri bir deha,
doğuştan bir lider ve büyük bir yurtsever.
 
                                                   Eyüp Han
                                                   Pakistan Cumhurbaşkanı
 
                                        ***
Bizim aslımız rengi uçmuş bir kıvılcım iken, O'nun bakışı ile
cihanı kaplayan ve aydınlatan bir güneş haline geldik.
 
                                                       İkbal (Şair)
 
                                      ***
POLANYA
 
O' nun yaratıcı ruhunun ve ateşli yurtseverliğinin harekete
geçmemiş olduğu hiçbir alan yoktur.
 
                                                          Gazeta Polska
 
                                     ***
ROMANYA
 
Atatürk, tarihte teşkilatcı bir dahi, bir milletin harikalar
yaratan yöneticisi ve memleketinin kurtarıcısı olarak
kalacaktır.
 
                                               Independance Romaine Gazetesi
 
 
                                      ***
Bir milleti, uçurumun kenarından sarsılmaz azmiyle kurtaran,
kuvvetlendiren, yükselten yöneticiler arasında Atatürk, en
birincisidir.
 
                                                            Timpul Gazetesi
 
                                         ***
RUSYA
 
Şöhreti bütün cihana yayılmış olan tecrübeli başkanın yönetimi
herkesin sevgi ve saygısını çeken büyük Türk Milleti'nin milli
bağımsızlığını devamlı bir başarı ile kuvvetlendirmiş ve yeni
milli yapısını yaratmıştır.
 
                                                        Sovyet Başbakanı
                                                        Kalinin
 
                                      ***
SURİYE
 
Vatanını muhakkak bir parçalanmaktan kurtararak devlet
gemisini güvenilir bir limana götürdükten sonra milletinden
bir taht istemedi. O, kelimesinin bütün anlamıyla bir insan,
eşsiz bir dahi, kahraman bir asker ve siyaset adamı idi...
 
                                                             Elifba Gazetesi
 
                                         ***
Atatürk'ün başardığı işler mucize ve harika kabilindedir.
Birkaç yıl içinde memleketinde yaptığı inkilaplar, birkaç
yüzyılda gerçekleştirilmeyecek işlerdir.
 
                                                           El Tekaddum Gazetesi
 
                                       ***
YUGOSLAVYA
Atatürk'ün dehası, tarihte Türk Milleti'nin taşıdığı ruhun
faziletine en yüksek örneklerinden birini teşkil edecektir.
 
                                                         Branko Aczemovic (Elçi)
 
                                      ***
Tarih, silinmez harflerle bu devlet adamının ismini
hak edecektir. Atatürk bir halk adamıdır. Kırılmaz azmi, keskin
zekası ve kudreti kendisini yendiği alın yazısının önüne
getirmiş, böylece yeni Türkiye'nin yaratıcısı olmuştur.
 
                                                                            Politika Gazetesi
 
                                     ***
YUNANİSTAN
 
Türkiye, dost ve düşmanlarının hayran olduğu bir deha adama,
malik bulunmak bahtiyarlığına erişmiştir.  
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner57

banner54