Muhterem kardeşlerim...
     Ramazan-ı şerif ayı içinde bulunan en kıymetli gecedir. Bazı âlimlere göre Mevlid gecesinden sonra en kıymetli gecedir. Kadir Gecesi, Muhammed aleyhisselamın ümmetine mahsus bir gecedir. Başka Peygamberlere böyle bir gece verilmemiştir.   Hadis-i şerifte buyuruldu ki;
     "Allahü Teâlâ, Kadir gecesini ümmetime hediye etti, ondan önce kimseye vermedi." [Deylemi]
      Efendim, Kadir gecesinin alametlerini göz önünde bulundurabiliyorsak, mübarek Ramazan ayının her gecesini Kadir Gecesi gibi bilip ihya etmemiz bizlerin faydasına olacaktır.
     İmam-ı a'zam hazretleri, Kadir gecesinin Ramazanın 27. gecesine çok isabet ettiğini bildirmiştir. "Kadir gecesine rastlamış olan bir geceyi ihya eden, Kadir gecesini ihya etmiş gibi sevap kazanır" hadis-i şerifini düşünerek sık sık vaki olan 27. gece ihya edilirse, o gece Kadir gecesi olmasa bile, büyük sevaba kavuşulur.
     Kadir gecesini soran bir zata, Peygamber efendimiz, "Bu yıl Kadir gecesi Ramazanın ilk gecesi idi geçti. 27. geceyi ihya et! Ramazanın 27. gecesini ihya edene, vücudundaki kıllar sayısınca, hac, umre, şehid ve gazi sevabı verilir" buyurdu. Başka birisine de, "Bu yıl Kadir gecesi geçti, fakat Ramazanın 27. gecesini ihya et! Kadir gecesi sevabına kavuşursun. Şefaatten nasipsiz kalmazsın" buyurdu. Hazret-i Âişe validemize de, "13. gece idi geçti. Kadir gecesini kaçırdıysan, 27. geceye kavuşursun. O geceyi ihya edersen, ahiret yolculuğu için azık olarak o geceki ibadet sana yeter" buyurdu. Hazret-i Âişe validemiz, "Resulullah, Ramazanın son on gününde çok ibadet ederdi" buyuruyor.
     Peygamber efendimiz, daha önceki ümmetlerden bin sene cihad eden insanları düşünüp, benim ümmetimin ömrü kısadır, az ibadet ederler diye üzülünce, Allahü Teâlâ, "Kadir gecesi senin ve ümmetinindir" buyurup Habibinin kalbini ferahlandırdı. Hem de Kadir gecesi, her Ramazan ayında gelir.
     Resulullah efendimize kendisinden önceki insanların ömürlerinin ne kadar olduğu bildirilince, kendi ümmetinin ömürlerini kısa buldu, uzun ömürlü olan diğerlerinin işledikleri salih amelleri işleyemezler diye düşününce, Allahü Teâlâ O’na bin aydan hayırlı olan Kadir gecesini ihsan etti. (İ. Malik)
     Resulullah efendimiz, "Beni İsrail Peygamberlerinden 80 yıl Allahü Teâlâ'ya ibadet eden oldu" buyurunca, Eshab-ı kiram hayret ettiler. Bunun üzerine Cebrail aleyhisselam gelip; "Ya Resulallah, senin ümmetin bu Peygamberlerin, 80 yıllık ibadetine şaşarlar. Allahü Teâlâ sana ondan iyisini gönderdi" diyerek, "Kadir gecesi, bin aydan hayırlıdır" mealindeki âyeti okudu. (Tefsir-i Mugni)
     Kadir gecesi hakkındaki hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:
     "Dört gecenin gündüzü de gecesi gibi faziletlidir. Allahü Teâlâ, o günlerde dua edenin isteğini geri çevirmez, onları mağfiret eder ve onlar bu günlerde bol ihsana nail olurlar. Bunlar, Kadir gecesi, Arefe gecesi, Berat gecesi, Cuma gecesi ve günleri." [Deylemi]
     "İnanarak ve sevabını Allahü Teâlâ'dan umarak, Kadir gecesini ihya edenin geçmiş günahları affolur." [Buhari, Müslim]
     "Kadir gecesinde, bir kere Kadir suresini okumak, başka zamanda Kur'an-ı kerimi hatmetmekten daha sevabdır. Kadir gecesinde bir tesbih [Sübhanallah], bir tahmid [Elhamdülillah], bir tekbir [Allahü ekber], bir tehlil [La ilahe illallah] söylemek yedi yüz bin tesbih, tahmid, tekbir ve tehlilden kıymetlidir. Bu gece koyun sağımı müddeti kadar [az bir zaman] namaz kılmak, ibadet etmek, bir ay bütün geceleri sabaha kadar ibadetle geçirmekten daha kıymetlidir." [Tefsir-i Mugni]
     "Kadir gecesi üç defa "La ilahe illallah" söyleyen Müslüman'ın, birincisinde bütün günahları bağışlanır. İkincisinde Cehennemden kurtulur, üçüncüsünde Cennete girer." [Tefsir-i Mugni]
 
Kadir gecesinin kıymeti
     Kadir gecesi Ramazan ayı içindedir. Kadir gecesinin hangi gece olduğu, kesin olarak belli değildir. Âlimlerimiz, "Allahü Teâlâ, rızasını taatte, gazabını günahlarda, orta namazı beş vakit namazda, evliyasını halk arasında, Kadir gecesini Ramazan ayı içinde gizlemiştir" buyuruyorlar.
     O halde Allahü Teâlâ'nın rızasına kavuşmak için, hiçbir iyiliği küçük görmemeli! Gazabı günahlar içinde saklı olduğu için, hiçbir günahı küçük görmemeli; orta namazı kaçırmamak için, beş vakit namazı vaktinde kılmalı; evliya halk arasında gizli olduğu için herkese iyi muamele etmeli. Her geleni Hızır, her geceyi Kadir bilmelidir.
     V.Necat'taki hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:
     "Allah indinde en kıymetli gece, Kadir gecesidir."
     "Bin aydan daha kıymetli olan Kadir gecesinin hayrından mahrum kalan, her hayırdan mahrum kalmış sayılır."
     Kadir gecesi ile ilgili hadis-i şeriflerden birkaçı da şöyledir:
     "Kadir gecesini Ramazanın son on gününde arayın."[Müslim]
     "Kadir gecesini, Ramazanın son on gününün 21, 23, 25, 27 ve 29 gibi tek gecelerinde veya Ramazanın son gecesinde arayın. Sevabını umarak Kadir gecesini ibadetle geçirenin günahları affolur." [İ.Ahmed]
     "Kadir gecesi Ramazanın 27. gecesidir." [Ebu Davud]
     İmam-ı a'zam hazretleri, Kadir gecesinin, Ramazanın 27. gecesine çok isabet ettiğini bildirmiştir. "Kadir gecesine rastlamış olan bir geceyi ihya eden, Kadir gecesini ihya etmiş gibi sevap kazanır" hadis-i şerifini düşünerek sık sık vaki olan 27. gece ihya edilirse, o gece Kadir gecesi olmasa bile, büyük sevaba kavuşulur.
     Kadir gecesini soran bir zata, Peygamber efendimiz, "Bu yıl Kadir gecesi Ramazanın ilk gecesi idi geçti. 27. geceyi ihya et! Ramazanın 27. gecesini ihya edene, vücudundaki kıllar sayısınca, hac, umre, şehid ve gazi sevabı verilir" buyurdu. Başka birisine de, "Bu yıl Kadir gecesi geçti, fakat Ramazanın 27. gecesini ihya et! Kadir gecesi sevabına kavuşursun. Şefaatten nasipsiz kalmazsın" buyurdu. Hazret-i Âişe validemize de, "13. gece idi geçti. Kadir gecesini kaçırdıysan, 27. geceye kavuşursun. O geceyi ihya edersen, ahiret yolculuğu için azık olarak o geceki ibadet sana yeter" buyurdu. Hazret-i Âişe validemiz, "Resulullah, Ramazanın son on gününde çok ibadet ederdi" buyuruyor.
     Mübarek vakitlerde, günahlardan titizlikle uzak durmalı, taatları, ibadetleri ve her çeşit hayratı artırmalıdır. Zira Allahü Teâlâ, tarafından sevilen kimse, faziletli vakitlerde faziletli amellerle meşgul olur. Buğzettiği kul ise; faziletli vakitlerde kötü işlerle meşgul olur. Kötü işlerle meşgul olanın bu hareketi azabının daha şiddetli olmasına ve Allahü Teâlâ'nın, ona daha çok buğzetmesine sebep olur. Çünkü o, böyle yapmakla vaktin bereketinden mahrum kalmış ve onun hürmet ve şerefini çiğnemiş olur.
     Bu geceyi ihya için ilim öğrenmeli, mesela ilmihal okumalı, kaza namazı kılmalı, Kur'an-ı kerim okumalı, dua, tevbe etmeli, sadaka vermeli, Müslümanları sevindirmeli, bunların sevaplarını ölü diri bütün müminlere göndermeli! Kadir gecesini ihya edenin, Ramazan orucunu tutanın, haccı kabul olanın, bütün günahları affolursa da, namaz, oruç ve kul borçları ödenmiş olmaz. Bunları kaza ederek, ödeyerek borçtan kurtulmak gerekir.
     Resulullah efendimiz, Kadir gecesinde, "Allahümme inneke afüvvün kerimun tühıbbül afve fa'fü anni" duasını okumayı bildirmiştir. "Ya Rabbi, sen affedicisin, kerimsin, affı seversin, beni de affeyle" demektir.
     Bin aydan faziletli, ne kadar kadri yüce!
     Sayısız günahkâr kul, affa uğrar bu gece.
     Kadir gecesini ihya edenin, Ramazan orucunu tutanın, haccı kabul olanın, bütün günahları affolursa da, namaz, oruç ve kul borçları ödenmiş olmaz. Bunları kaza ederek, ödeyerek borçtan kurtulmak lazımdır. (Hadika)
     Günahların affolması için Ehl-i sünnet itikadına sahip olmak, bid'at işlememek lazımdır.
     Bu geceyi ihya için kaza namazı kılmalı, Kur'an-ı Kerim okumalı, dua, tevbe etmeli, sadaka vermeli, Müslümanları sevindirmeli, bunların sevaplarını ölü diri bütün Müslümanlara göndermelidir!     
     Ramazanın her gecesini Kadir gecesi bilerek hareket edilirse Kadir gecesine rastlanmış olur. Her gün en az şunlar yapılmalı;
1- Yatsı namazında zammı sure olarak Kadir suresini okumalı.
2- Kadir gecesi okunacak duayı okumalı.
3- Bir iki sayfa Kur'an-ı kerim okumalı.
4- İlmihalden bir iki sayfa okumalı.
5- Az da olsa sadaka vermeli.
6- Gece seher vakti, iki rekât namaz kılıp, silsile-i aliyyeyi okuyarak, o âlimlerin hürmetine dua etmelidir.
7- Gündüzü de gecesi gibi kıymetli olduğu için gündüzleri de değerlendirmelidir.
 
Kadir gecesinin alametleri
     Kadir gecesi, açık ve sakin olur, ne sıcak, ne de soğuk olur. Ertesi sabah güneş, kızıl olup, şuasız doğar. Kadir Gecesinde köpek sesi duyulmaz diyen âlimler de olmuştur. Ubeyd bin Ömer hazretleri anlatır; Kadir gecesi denizde idim, denizin suyunu içtim, tuzlu değildi, tatlı ve hoş idi.
     Hadis-i şeriflerde buyuruluyor ki:
     "Kadir gecesi açık ve mülayim olur. Soğuk ve sıcak değildir, sabahında da güneş zaif ve kızıl olarak doğar." [Taberani]
     "Kadir gecesi açık olur, sıcak ve soğuk değildir. Bulut yoktur. Yağmur ve rüzgâr yoktur. O gecenin sabahının alameti güneşin şuasız doğmasıdır." [Taberani]
     "Kadir gecesi sabahı güneş şuasız olarak doğar. Yükselinceye kadar sanki büyük bir tabak gibidir." [Müslim]
     İlk defa Kur'an-ı kerimin nazil olduğu gecenin hususiyetini, faziletini ve bereketini Allahü Teâlâ her sene başka bir geceye veriyor. Yani her sene değişik bir gecenin o kıymet ve fazileti taşımasını irade buyuruyor.
    
Kadir Gecesini tahmin etme     
     İmam-ı Şa’rani hazretleri, kendi keşfini bildirmiş ve (Ramazan, Pazar günü başlarsa, Kadir Gecesi 29. gecedir. Pazartesi başlarsa 21. gece, Salı başlarsa 27. gece, Çarşamba başlarsa 19. gece, Perşembe başlarsa 25. gece, Cuma başlarsa 17. gece, Cumartesi başlarsa 23. gecedir) buyurmuştur. Bu hesaba göre, bu sene, 17 Ramazan’ı 18 Ramazan’a bağlayan gece, yani 05 Ağustos Pazar gününü 06 Ağustos Pazartesine bağlayan gece, Kadir gecesi oluyor.
     İmam-ı Şa’rani hazretleri, derin âlim, büyük velidir. Ehl-i sünnetin gözbebeğidir. Okuduğu, ezberlediği kitaplar, sayılamayacak kadar çoktur. Kitaplarından her biri, Onun, kemalini gösteren birer âbidedir. Âlimler, Onun derin ilminin hayranı olmuşlar ve Onun, yeryüzünün yıldızlarından biri olduğunu bildirmişlerdir. (F. Bilgiler)
 
     Allahu Teâlâ cümlemizi, mübarek Ramazan ayının her gecesini Kadir Gecesi bilip en iyi şekilde ihya eden kullarından eylesin. (Amin) 
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner57

banner54