MÜSLÜM ABACI
MÜSLÜM ABACI
Müslüm Hoca
Yazarın Makaleleri
İdarecide olması gereken hasletler (1)
Muhterem Kardeşlerim… Âlimler buyurdu ki: 'İyilik, sevgi kazandırır. Kötülük, düşmanlığa sebep olur. Münakaşa etmek, düşman kazandırır. Uymak, itaat etmek, dostluk meydana getirir. Doğruluk, itimat kazandırır. Emanete riayet, kalb...
İdarecide olması gereken hasletler (2)
Muhterem Kardeşlerim… Allahü Teâlâ kendine itaatle, Resulüne itaati bir tuttu. Kur'an-ı Kerim'de, Nisa suresinin 59. Âyet-i kerimesinde mealen; 'Ey iman edenler! Allah'a itaat edin. Peygambere ve sizden olan ülülemre (idarecilere)...
Yılbaşı kutlamak ve Noel
Muhterem Kardeşlerim… Yılbaşı ile Noel birbirinden farklıdır; fakat Noel kutlamalarının devamı sayılabileceğinden yılbaşı gecesi onlar gibi eğlenmek, çam kesip evi çamla süslemek caiz olmaz. Çünkü bayramlarında onlar gibi eğlenmek,...
Dört mezhepte de haram olan davranışlar
Muhterem Kardeşlerim… Dört mezhepte de haram olan bir şeye helâl diyenin kâfir olacağı bildiriliyor. (Tam İlmihal / Saadet-i Ebediye) Helâl veya farz olan şeye haram demek de aynı şekilde küfürdür. Haram olanlara örnek: 1- Hayzlı ve nifaslı...
Dua eden sevgili kuldur
Muhterem kardeşlerim… Dinimiz İslam, mümkün olduğunca herkese dua etmeyi önermektedir. Günahkara, gayrımüslim7e bile ıslah olması, hidayete ermesi için dua etmek gerektiğini belirtir. Efendim; Mesnevi'de deniyor ki: Adamın biri, her gece...
Küfür ve küfür bulaşığı
Muhterem Kardeşlerim… Küfre bulaşan Müslüman kafir olmaz ve kâfirler gibi sonsuz Cehennemde kalmaz. Gıybet eden hangi kimse, gıybet ederken üzülür? Hâlbuki günahı üzülmeden işlemek küfürdür. Küfür alameti olan söz ve işleri yapan,...
Yalan söylemek
Muhterem Kardeşlerim…. Yalan söylemek büyük günahtır. Bir âyet-i kerime meali şöyledir: 'Yalan söyleyenler, iftira edenler, ancak Allahü Teâlâ'nın âyetlerine inanmayanlardır. İşte onlar, yalancıların ta kendileridir.” [Nahl...
Mevlid (Gecesi) Kandili
Muhterem Kardeşlerim… 12 Ocak 2014 Pazar gününü 13 Ocak 2014 Pazartesi gününe bağlayan gece Mevlid Gecesidir. 'Mübarek gün ve gecelerin aslı yoktur, bunlar sonradan çıkmıştır” diyerek Müslümanların aklını çelmeye, onları yanıltmaya...
Kimler için ayağa kalkmalı
Muhterem kardeşlerim… Peygamberimizin, kendisi gelince ayağa kalkmayı yasakladığı söyleniyor. Öyleyse kimler için ayağa kalkmak caiz olur? Efendim.. Ana - babamıza, hocamıza, âlime, âmirimize, seyyidlere ve şeriflere ayağa kalkılır. Resulullah...
En yüce ilim haddini bilmektir
En yüce ilim haddini bilmektir Muhterem Kardeşlerim.. En kıymetli ilim haddini bilmektir. Edep haddini bilmektir. Çünkü hiçbir edebe riayet etmeyen Allah'ın dostu olamaz. Beynin sağlam olması lazım. Diğer uzuvlardaki ufak tefek rahatsızlıklar...
Hikmetli sözler
Muhterem Kardeşlerim.. Kişi, iyilik düşünür de yapamazsa, kendisinden misk kokusu yayılır. Melekler, iyiliği bu kokudan bilir, o iyiliği yapmış gibi sevab yazarlar. Kişi, kötülük düşünür de yapmayınca, etrafa kötü koku yayılır, kokusundan...
Bazı öğütler
Muhterem Kardeşlerim… Babamızdan ve büyüklerimizden duyduğumuz öğütlerden bazıları şöyledir: 1- Her işe Besmeleyle başla! Peygamber efendimiz, 'Besmeleyle başlanmayan her önemli iş noksan kalır” buyurdu. Allahü Teâlâ, İsa aleyhisselama,...
Herkes istediği trene binebilir
Muhterem Kardeşlerim… Hayır ve şer, Allahü Teâlâ'nın yaratması iledir. Sevap ve günah insanın irade-i cüziyyesine bağlı kılınmıştır ki, buna kesb denir. Kesb kuldan, yaratmak Allah'tandır. Bir âyet-i kerime meali şöyle: 'Zerre...
Allah layık olanı alçaltıp yükseltir
Muhterem Kardeşlerim… Allahu Teâlâ layık olanı alçaltıp yükseltir. Konumuzla ilgili Âyetlerin açıklamaları şöyledir: 'Allah dilediğini saptırır, dilediğini hidayete erdirir.” [İbrahim 4, Fatır 8] Allah dilediğini saptırdığına...
Zekâtın önemi
Muhterem Kardeşlerim… Mallarınızı zekat ile koruyun. Kur'an-ı Kerimde, çok yerde namazla zekât beraber bildiriliyor. 'Namazı kılın, zekâtı verin” buyuruluyor. Zekât vermeyene, Allah lanet eder. Kıtlıklara maruz kalır, temiz malını...
Zekat nisabı
Muhterem Kardeşlerim… Zekâtın farz olması için gerekli zenginlik şöyle; Maddeler hâlinde yazalım: 1- Zekât nisabı, 20 miskal yani 96 gr altın veya bu değerde para yahut ticaret eşyasıdır. Zekât veya kurban nisabına mâlik olana zengin...
Zekat ölçü birimleri
Muhterem Kardeşlerim… Zekât nisabı 96 gram iken, 'Fakirin lehine olacağı için 80 grama düşürdük” diyenler olduğu gibi, 'Birlik beraberlik sağlanması için 80 gramı esas aldık” diyenler çıkıyor. Dinin bildirdiği ölçü önemli,...
Zekat ne zaman verilir?
Muhterem Kardeşlerim… Zekat, farz olduktan sonra verilir. Nisaba ulaşan, zengin olduğu tarihi, kameri aya göre bir yere yazar. Mesela, 3 Recebde zengin olmuşsa, bir yıl sonra Recebin üçü gelince yine nisap kadar parası ve ticaret malı varsa zekatını...
Zekât verirken nelere dikkat etmeli?
Muhterem Kardeşlerim… 1- Zekât verirken bilezik, yüzük gibi altınların işçilik ve sanat değerine değil, ağırlığına bakılır. Mesela Reşat, Cumhuriyet ve Aziz liralar 7,2 gramdır. 12 ayardan fazla olan bütün altınlar tartılıp, kırkta...
Fitre vermenin önemi
Muhterem Kardeşlerim… İhtiyacı olan eşyadan ve borçlarından fazla olarak, zekât nisabı kadar malı, parası bulunan Müslüman'ın fitre vermesi vacib olur. Nisaba malik değilse fitre vermesi vacib olmaz, fakat vermesi iyidir. Birkaç hadis-i...
Kurban Bayramı yaklaşıyor (1)
Muhterem kardeşlerim… Dini Bayramlarımızdan olan Kurban Bayramı da geldi çattı. Zengin olan her Müslüman kardeşimiz kurban alma, kesme ve kimlere nasıl pay edip dağıtma konusunu düşünür olmuştur sanırım. Hatta bazılarımız inandığı,...
Kurban Bayramı yaklaşıyor (2)
Kurban kesmenin fazileti Muhterem kardeşlerim… Kurban nisabına malik olanın, kurban kesmesi vacib iken, kurban kesilmeyen ev inleyerek, sahibine beddua eder, 'Kurban kesmediğin gibi Cenab-ı Allah sana iyilik yapmayı nasip etmesin” der. O ev,...
Çocuk için kurban kesmek
Muhterem kardeşlerim… Büluğa ermemiş çocuk için, zengin de olsa kurban kesmek gerekmez. Şeyhayn'a göre, babasının, zengin çocuğu için de, çocuğun malından kesmesi gerekirse de, fetva İmam-ı Muhammed'in kavlidir. Fetva verilen...
Arefe gününün önemi ve Kurban Bayramı
Muhterem Kardeşlerim… Kıymetli geceye kendinden sonra gelen günün ismi verilir. Fakat Arefe ve Kurban bayramının üç gecesi böyle değildir. Bu dört gece, bugünleri takip eden gecelerdir. Arefe, yalnız Zilhiccenin 9. günüdür. Başka güne...

banner57

banner54