Yılmaz: Gap Eylem Planını Değerlendirdi

Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, Şanlıurfa'ya geldi.

Yılmaz: Gap Eylem Planını Değerlendirdi

Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, Şanlıurfa'ya geldi.

01 Mart 2013 Cuma 17:36
9624 Okunma
Yılmaz: Gap Eylem Planını Değerlendirdi
Bir dizi program ve temaslarda bulunmak üzere Şanlıurfa'ya gelen Bakan Yılmaz, Hilton Otel'de düzenlenen Gap Eylem Planı İzleme ve Değerlendirme Toplantısına Şanlıurfa Valisi Celalettin Güvenç ve Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Eşref Fakıbaba,  GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Sadrettin Karahocagil, Ak Parti milletvekilleri ve Bürokratlar  katıldı.
Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz değerlendirme toplantısında
 
“Öncelikle Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) için tahsis ettiğimiz kaynakların ve verdiğimiz emeklerin karşılığını görmeye başladığımızı memnuniyetle ifade etmek isterim. Bugün geldiğimiz noktada artık GAP sadece enerji ve sulama yatırımlarından oluşan bir altyapı projesi değil, Kalkınma Ajanslarının ortak işbirliği platformundan da yararlanarak yerel girişimleri harekete geçiren entegre, insan odaklı, sürdürülebilir bir bölgesel gelişme programıdır.
 
2008 yılında 5 yıllık süreyi kapsaması öngörülen “GAP Eylem Planı” uygulamaya konmuştur. Planın uygulanmaya başlamasıyla Güneydoğu Anadolu Bölgemizde önemli değişimler ve gelişmeler yaşanmıştır. Başta sulama olmak üzere temel altyapı yatırımlarının, ekonomik ve sosyal gelişmeyi sağlayacak eylem ve projelerin büyük bölümünün tamamlanması yolunda, GAP Eylem Planı’nın son yılı olan 2012 itibaıyla önemli sonuçlar elde edilmiştir.
 
2002 yılında 600 milyon dolar olan bölgeden yapılan ihracat, 2012 yılında 8,1 milyar dolara ulaşarak 13,5 kat artmıştır. GAP Bölgesi, 2.123 ihracatçı firması ile Türkiye toplam ihracatı içindeki payını, Plan döneminde %2’den % 5,3’e yükseltmiştir. Ülkemizin toplam ihracatı 2007-2012 döneminde % 42,2 oranında artarken Bölge’nin ihracatı aynı dönemde % 145,4 oranında artmıştır.
GAP Bölgesinde imalat sanayii sektöründe 2007 yılı sonunda yaklaşık 2.000 işletmede 87.500 kişi istihdam edilirken, 2012 yılında işletme sayısı %30 artış göstererek 2.550’ye ulaşmış, istihdam da %60 artarak 140.000’i aşmıştır.
2001-2002 öğretim yılı ile 2011-2012 öğretim yılı karşılaştırıldığında, GAP Bölgesi’nde okullaşma oranları; okul öncesi eğitimde % 3’ten % 55’e, ilköğretimde % 94’ten % 99’a ve orta öğretimde % 27’den % 50’ye yükselmiştir. Bölgede 3 olan üniversite sayısı, 6 yeni üniversitenin kurulmasıyla 9’a çıkmıştır.
 
Eylem Planı döneminde; sulama, arazi toplulaştırma ve enerji üretimi altyapısında, kalkınma hamlesine temel teşkil edecek çok önemli merhaleler kat edilmiştir:
Bölge’de sulamaya açılan alan yaklaşık 270 bin hektardan 371 bin hektara ulaşmış, sulama yatırımlarındaki fiziki gerçekleşme ise % 14’ten % 21’e yükselmiştir. Önümüzdeki dönemde gerçekleşecek yeni yatırımlarla sulamaya açılan alan miktarı hızlı bir şekilde artacaktır.
Daha önce yapımına başlanmış olan sulama ana kanalları ile Plan döneminde ihale edilen sulama ana kanal inşaatlarının yaklaşık % 68’i bitirilmiş, 610 km’si Eylem Planı döneminde olmak üzere 2012 yılı sonuna kadar toplam 843,4 km ana kanal hizmete alınmış veya hizmete hazır hale getirilmiştir.
 
Harran Ovası’nda kapalı drenaj projesi ile 55.000 ha alanda çalışmalar planlanmış ve 25.000 ha alanda drenaj çalışmaları tamamlanmıştır. Planlanan 8.263 km drenaj hattının 3.610 km’si döşenmiştir. Proje kapsamında 1.030 km tarla içi yol planlanmış, 538 km tarla içi yol yapılmıştır. 2011 yılında kalan 35.500 ha alanın da ihalesi yapılmıştır.  Ovada tuzlanma problemi giderilmiştir.
Tamamlanan Sulama Yatırımları:
         Çamgazi Ovası Sulaması
         Samsat Pompaj Sulaması 1. Kısım
         Yukarı Harran Ovası Anakanalı (86 km)
         Yukarı Harran Ovası Sulaması Şebeke İnşaatı
         Yukarı Harran Ovası Sulaması 6. Kısım Sulaması
         Belkıs-Nizip Sulaması
         Kayacık Ovası Sulaması
         Kralkızı-Dicle Cazibe Sulaması İsale Kanalı
         Kralkızı-Dicle Cazibe Sulaması 1. Kısım (25.692 m), 2. Kısım (26.980 m) ve 3. Kısım (33.825 m) Ana Kanal inşaatları
Aşağı Mardin Ana Kanalı 1. Kısım (28.530 m), 2. Kısım (42.762 m) ve 3. Kısım (37.308 m) inşaatları
Suruç Ovası Pompaj Sulaması Ana İletim Kanalı 1. Kısım İnşaatı (29.150 m)
Pamukçay Barajıdır.
Toplam uzunluğu 253,4 km olan, 37.351 hektarlık alanın sulanmasını hedefleyen Batman Sağ Sahil ve Sol Sahil Ana Kanallarının 208 km’si Eylem Planı ile olmak üzere 241,4 km’si (% 95,3’ü) tamamlanmıştır.
Toplam 20.319 ha alana hizmet edecek 83,6 km uzunluğundaki Bozova Pompaj Sulaması İkinci Kısım Ana Kanal inşaatında fiziki gerçekleşme % 32’dir. 59 km uzunluğunda olan Günışık Ana Kanalı’nın 40 km’si tamamlanmıştır. Yine Bozova Pompaj Sulaması kapsamındaki 16.291 ha alana hizmet edecek 3. Kısım Şebeke inşaatına başlanmış ve % 8 gerçekleşme sağlanmıştır.
Suruç Ovası Pompaj Sulaması kapsamında Sol Sahil Ana Kanalı inşaatındaki fiziki gerçekleşme % 73’e, Sağ Sahil Ana Kanalı inşaatında ise % 99’a yükselmiştir. Taşbasan Sağ Sahil Şebeke inşaatında % 69, Sol Sahil’de ise %  35 gerçekleşme sağlanmıştır.
Kralkızı - Dicle Cazibe Sulaması 4. Kısım Ana Kanal inşaatının fiziki gerçekleşmesi %76’ya,   Kralkızı-Dicle Pompaj Sulaması 1. Kısım inşaatının fiziki gerçekleşmesi ise %60’a ulaşmıştır.
Silvan I. Merhale Projesi kapsamında ihaleleri sonuçlanan 12,8 km’lik Silvan Projesi İletim Kanalı 1. Kısım (Babakaya Tüneli + İletim Kanalı) ve 11,4 km’lik 2. Kısım (Silvan Tüneli) inşaatlarına başlanmıştır.
Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin lokomotif sektörü olan tarımın, altyapı yatırımlarının oluşturduğu uygun ortamda gerçek potansiyeline ulaşabilmesi için çiftçimize ve üreticilerimize yönelik önemli destek programları başlatılmıştır.
 
Tarıma dayalı sanayi yapısının geliştirilmesi amacıyla tarımsal örgütlenme projelerine, organik tarım uygulamalarına, kırsal kalkınma yatırımlarına, hayvancılık ve kurumsal kapasite projelerine toplam 743 milyon TL destek verilmiştir.
 
Tarımsal Örgütlenme Projeleri kapsamında 93 kooperatife 219,3 milyon TL kredi kullandırılmıştır.  75 kooperatif çalışması tamamlanmıştır. 3.470 aileye 15.580 büyükbaş, 300 aileye 18.200 küçükbaş olmak üzere toplam 33.780 baş hayvan dağıtılmıştır. Ayrıca 650 aileye 325 dekar sera yapılmıştır.
 
Organik Tarım uygulamaları kapsamında 4.056 da organik meyve bahçesi (nar, antepfıstığı, bağ, zeytin) tesis edilmiş, 1.350 da alanda tarla bitkileri demonstrasyonu kurulmuş, 880 adet kovan dağıtılmış ve kompost üretim tesisi kurulmuştur. 520 çiftçiyle eğitim ve yayım faaliyetleri gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, 7.000 da alanda zeytin ve 1.220 da alanda meyve bahçesinde organik tarıma geçiş süreci sertifikasyon işlemi tamamlanmıştır.  
 
Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında 621 adet proje programa alınmış, toplam 142,7 milyon TL ödeme yapılmıştır. Projelerin 590 adedi tamamlanmış, 7.073 kişi istihdam edilmiştir. 4 adet proje devam etmektedir. 
 
Hayvancılığın geliştirilmesi amacıyla 50 büyükbaş ve üzeri işletmelere özel destek sağlanmıştır. 2009-2012 döneminde 20.014 baş hayvan alımı gerçekleşmiş, 74,8 milyon TL hibe desteklemesi yapılmıştır. 153 proje tamamlanmış, 76 proje devam etmektedir.
 
Şanlıurfa Sürekli Eğitim Merkezi'nin inşaatı tamamlanma aşamasındadır.
Doğal kaynakların korunması amacıyla yürütülen ağaçlandırma, rehabilitasyon,  erozyon kontrolü,  mera ıslahı ve fidan üretimi faaliyetlerinde Plan hedefleri aşılmıştır.
Mayınlı Arazilerin Temizlenmesi Projesi hazırlanmış ve ihale süreci başlatılmıştır. GAP İdaresi ve Harran Üniversitesi Mayınlı Araziler Alt Bölge Gelişme Planını ise bitirmek üzeredir.
 
KOSGEB’in bölgesel kalkınma destekleri kapsamında 2008-2010 döneminde 6.111 işletmeye ulaşılarak 661,3 milyon TL'lik kredi faiz desteği sağlanmış, hedef aşılmıştır. KOSGEB tarafından KGF A.Ş. aracılığıyla 2008-2012 döneminde toplam 503 işletmeye 193,7 milyon TL kefalet onayı verilmiş;  258,9 TL tutarında kredi hacmi yaratılmıştır.
 
Ziraat Bankası Plan döneminde 2,5 milyar TL tarımsal kredi, 1,5 milyar TL ticari kredi kullandırmıştır.
 
Halk Bankası 4.505 firmaya 32 milyon Avro, 49 milyon dolar ve 674 milyon TL kredi ile 32 milyon TL çiftçi kredisi kullandırmıştır.
Kalkınma Bankası’nın kullandırdığı kredi 201,7 milyon TL’dir. Ayrıca GAP İdaresi ile birlikte proje havuzu çerçevesinde 5 büyük proje etüdü gerçekleştirilmiştir.
AB-SELP II Programı kapsamında 26,3 milyon Avro’luk kredi kullanımı gerçekleştirilmiştir.
Düşen göç rakamı ve artan yatırım talebi nedeniyle Bölge’de önümüzdeki günlerde vasıflı eleman sıkıntısı yaşanacağı düşünülmektedir. Bu nedenle İŞKUR aktif işgücü programları hazırlamış ve bu kurslara 106.960 genç katılmıştır.
 
Bölgenin kültür ve turizm varlıklarını koruyarak turizmi geliştirmek amacıyla işlev kazandırmaya yönelik birçok proje hayata geçirilmiştir. Bölgemizin asıl zenginliği olan bu alanı korumak, geliştirmek ve dünyaya sunmak önceliğimizdir.
GAP İdaresi’nce “GAP Bölgesi Turizm Master Planı” yaptırılmıştır. Plan kararları doğrultusunda;
o          Birecik Baraj Gölü Nehir Turizmi Projesi
o          GAP Bölgesi Turizm Odaklı Tanıtım ve Markalaşma Projesi
o          Birecik Baraj Gölü Aşağı Çardak Rekreasyon Alanının Oluşturulması Projesi
o          Midyat Misafir Karşılama Merkezi Mimari Projesi
çalışmalarına 2013 yılında başlanacaktır.
Edessa Arkeoloji Müzesi ve Haleplibahçe Mozaik Müzesi - Arkeopark yapımına başlanmıştır.
Batman, Mardin, Kilis ve Diyarbakır Kültür Merkezleri hizmete açılmıştır. Şanlıurfa Kültür Merkezi özel olarak projelendirilmektedir.
Cazibe merkezlerini destekleme programın kilit araçlarından birisi kültür ve tarih temelli turizmin geliştirilmesidir. Tahsis edilen 155 milyon TL ödeneğin büyük bir bölümüyle, Şanlıurfa Kale Eteği Düzenlemesi, Tarihi Kent Merkezinde Sokak İyileştirme, Diyarbakır Surlarının Renovasyon ve Restorasyonu gibi projeler uygulamaya geçirilmiştir.
56 adet kültür varlığı eski eserin onarım çalışması yapılmıştır.
 
Eylem Planı kapsamındaki eğitim, sağlık, sosyal koruma gibi toplumsal gelişmenin temelini oluşturan alanlarda gerçekleştirilen yatırımlar, sosyal göstergelerde olumlu gelişmeler yaratmıştır. 
Eğitim alanında;
 
Okulöncesi eğitim, ilköğretim ve ortaöğretimde toplam 13.313 derslik yapılmış, birçok ilde okullaşma oranları ülke ortalamasına yaklaşmıştır. Okul öncesi eğitimde hedef aşılmıştır.
Plan döneminde 19.920 öğrenci kapasiteli pansiyon yapımı gerçekleştirilmiş, % 102,4 gerçekleşme ile hedef aşılmıştır.
Bölge üniversitelerine Eylem Planı döneminde 1 milyar TL’nin üzerinde kaynak tahsis edilmiş; bu dönemde üniversiteler bünyesinde 10 Fakülte, 4 Yüksek Okul ve 2 Enstitü olmak üzere toplam 16 yeni bölüm açılmıştır. 
Bölge üniversitelerimizdeki öğrencilerimizin yurt ihtiyacını karşılamak üzere Eylem Planı’nda başlangıçta 4.000 öğrencilik 5 yurt inşaatının tamamlanması öngörülmüştür. Hizmete açılan 9 öğrenci yurdunun dışında 2.850 öğrencilik 5 yurt yapımı da devam etmektedir.
2008-2012 döneminde 6.970 öğrencilik 9 öğrenci yurdu tamamlanmış ve Plan hedefi aşılmıştır.
Bölge’de 3 teknopark kurulmuş ve faaliyete geçirilmiştir.
 
Sağlık sektöründe;
GAP illerinde 2008 yılında % 78,8 olan hastanede doğum oranı, 2012 yılında % 95,5’e yükselmiştir. 
Anne ölüm oranı 2008 yılında yüz binde 38 iken, 2012 yılında yüz binde 18,7’ye yani yarısı düzeyine düşmüştür.
Bebek ölüm oranı 2009 yılında binde 20 iken, 2012 yılı sonunda binde 9,9’a düşürülmüştür.
2008-2012 döneminde hasta yatağı kapasitesi 2.833 artırılmış, 101 adet sağlık tesisi tamamlanmıştır.
On bin kişiye düşen hasta yatağı 2007 yılında 13,9 iken 2011 yılında 17,8’e yükselmiştir. Bu artış nitelikli oda politikası da gözetilerek sağlanmıştır.
Hastanelerimizde nitelikli oda sistemine geçilmeye başlanması ile sağlık hizmetlerinin sunumu ve kalitesi yükselmiş, buna bağlı olarak sağlık göstergelerinde de iyileşmeler gözlenmiştir.
Koruyucu ve birinci basamak sağlık hizmetlerini güçlendirmek amacıyla ihtiyaç duyulan mobil hizmet araçları temin edilmiş, aile sağlığı merkezleri, sağlık ocakları ve KETEM’ler (Kanser Erken Teşhis ve Tarama Merkezi) kurulmuş, sağlık personelinin ve vatandaşların sağlık bilincini geliştiremeye yönelik eğitimler verilmiş ve hedef aşılmıştır.
2007 yılında 2.916 olan uzman hekim sayısı 2011 yılında 4.459’a ulaşmıştır. Bu gelişme diğer sağlık personeli için de gözlenmiştir.
 
Kadınlar, çocuklar, gençler, engelliler, yaşlılar gibi her kesimden insanımızın yaşam kalitesini yükseltmek ve toplumsal kalkınmaya katılımlarını sağlamak amacıyla 15 Merkez (Çocuk ve Gençlik Merkezi, Bakım ve Sosyal Rehabilitasyon Merkezli, Engelsiz Yaşam Merkezli, Yaşlı Dayanışma Merkezi, Toplum Merkezleri ve Sevgi Evleri gibi) hizmete açılmış ve çeşitli programlar düzenlenmiştir.
 
Plan döneminde 15 adet yeni Çok Amaçlı Toplum Merkezi (ÇATOM) açılmış, bölgedeki ÇATOM sayısı 44’e ulaşmıştır. 1995-2012 dönemi itibariyle yaklaşık 220 bin kişiye ulaşılmış ve hedef gerçekleştirilmiştir.
 
GAP illerinde yapımı planlanan 32.653 konutun 8.771’i tamamlanmış, 5.424’ü devam etmekte, 18.458’i ise proje/ihale aşamasındadır.
 
Spor Genel Müdürlüğüne ait toplam 15 adet spor salonu, üniversitelere ait toplam 4 adet spor salonu, 2 adet futbol sahası ve 2 adet yarı olimpik kapalı yüzme havuzu tamamlanmıştır. 
 
Bölgenin erişilebilirliğini, ticari ve ekonomik bütünleşmesini ve seyahat konforunu artırmak üzere ulaştırma yatırımlarına ağırlık verilmiştir.
Gaziantep – Şanlıurfa Otoyolu, Şanlıurfa-Kızıltepe-Silopi Bölünmüş Yolu ve diğer bölünmüş yollar tamamlanarak trafiğe açılmıştır.  Batman Havaalanı Terminal Binası tamamlanmıştır. Şırnak Havaalanı’nın altyapısı bitirilmiştir.
 
GAP Eylem Planı kapsamındaki 9 ilimizde bulunan 6.243 km yolun, 2.085 km’si bölünmüş yol (otoyollar dâhil) 4.158 km’si ise tek yol standardındadır. Plan kapsamında;
Gaziantep-Şanlıurfa Otoyolu trafiğe açılmıştır
351 km uzunluğundaki Şanlıurfa-Kızıltepe-Silopi Bölünmüş yolunun 316 km’si BSK kaplamalı bölünmüş yol seviyesinde tamamlanmıştır
Diyarbakır-Mardin bölünmüş yolunun (91 km) 70 km'si sathi kaplamalı, 21 km'si BSK kaplamalı bölünmüş yol seviyesinde tamamlanarak trafiğe açılmıştır
Diyarbakır Çevre Yolu % 88,6 oranında BSK kaplamalı olarak tamamlanmıştır
Diyarbakır-Siverek-Şanlıurfa yolunun (187 km) tamamı BY olarak trafiğe açılmıştır
Gölbaşı - Adıyaman – Kâhta Yolunun tamamı (4 km’lik Ziyaret Varyantı hariç) bölünmüş yol olarak trafiğe açılmıştır
Çobanbey Hudut Kapısı gar sahasındaki mayınları temizlenmiş, tarihi Çobanbey istasyonunun restorasyonu ve yeni gar binasının inşaatı tamamlanmıştır. Planda 250 km demiryolu yenilemesi öngörülmüş, 2012 yılı sonuna kadar yaklaşık 500 km yol yenilemesi tamamlanmış ve hedef aşılmıştır. 
 
Bölgenin üretim faktörlerinin en verimli şekilde kullanımını gözetecek, katılımcılığı ve yerindenliği esas alan, uzun vadeli ve geniş perspektifli politika ve programlar uygulayacak kurumsal kapasitenin oluşturulması amacıyla Kalkınma Ajansları kurulmuştur.
Karacadağ, İpekyolu ve Dicle Kalkınma Ajansları;  90 uzman ve 17 destek personeli ile merkez illerde ve her ilde yer alan “Yatırım Destek Ofisleri” ile teşkilatlanmış ve faaliyetlerini sürdürmektedir.
Tüm ajanslarımız bölge planlarını hazırlamış, destek programları uygulamış, yerli ve yabancı yatırımcıları bölgeye çekme konusunda başarılı faaliyetler gerçekleştirmiş ve bölge girişimcisine yönelik eğitim ve destek programları uygulamıştır.
Bu destek programları kapsamında; toplam 423 projeye 103,5 milyon TL hibe destek sağlanmıştır. Bu projelerin yaklaşık eş finansman tutarı yüzde 50 olup, 207 milyon TL kaynak harekete geçirilmiştir.
Tüm bu faaliyetlere ilave olarak Karacadağ Kalkınma Ajansı Valiliklerimizin de büyük destekleri ile Diyarbakır ve Şanlıurfa illerinde uygulanan Cazibe Merkezlerini Destekleme Programının koordinasyonunu üstlenmiş, bu kapsamda 2008-2010 döneminde 17 projeye 47,3 milyon TL destek sağlamıştır.
Yatırım Destek Ofisleri’nin faaliyetleri kapsamında Karacadağ Kalkınma Ajansı 3.156, İpekyolu Kalkınma Ajansı 5.231, Dicle Kalkınma Ajansı da 3.096 yatırımcı/girişimci ile görüşmüş, bilgilendirme ve danışmanlık desteği sağlamıştır.
2013 yılı Mali Destek Programları kapsamında Karacadağ 19 milyon TL’lik mali destek programına 276 başvuru, İpekyolu 19 milyon TL’lik mali destek programına 313 başvuru ve Dicle 25,3 milyon TL’lik mali destek programına 82 (başvurular devam etmektedir.) başvuru almış olup değerlendirme süreci devam etmektedir.
 
 
GAP İdaresi Başkanlığımız da bölgede önemli bir kurumsal kapasite oluşturmuş olup, Eylem Planı kapsamında model olabilecek, örnek projeler yürütmektedir.
GAP İdaresi tarafından Yenilenebilir Enerji, Organik Tarım, Entegre Kırsal Kalkınma ve Kadın STK’ların Güçlendirilmesi projeleri yürütülmüş ve Bölge’deki tüm tarafların bu projelere katılımı sağlanmıştır.
Bölge’nin yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği (YEEV) potansiyelini irdeleyen Eylem Planı hazırlanmıştır. Yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği konusunda bir dizi entegre pilot proje geliştirilmiş, fizibiliteleri tamamlanmış ve uygulamalara başlanmıştır. Projenin bu aşamasında; i) kamu binalarında enerji verimliliği tedbirlerinin alınmasına yönelik pilot uygulamalar, ii) güneş enerjili mikro sulama sistemlerine ilişkin demonstratif çalışmalar, iii) Enerji Verimliliği Danışmanlık Firmaları (EVD) ile yenilenebilir enerji alanında faaliyet gösteren firmaların Bölge’de kurulmasını kolaylaştıracak Kuluçka Merkezi ve Ortak Kullanım Laboratuarı’nın kurulumuna ilişkin faaliyetler, ile iv) Harran Üniversitesi-Danimarka Teknoloji Enstitüsü İşbirliği faaliyetleri yürütülmektedir.
Bölge genelinde kırsal kalkınmaya yönelik koyunculuk, su ürünleri, sulama, arıcılık, spor tesisleri, eko turizm güneş enerjisi, jeotermal su etüdü vb konularda model veya örnek nitelikte yaklaşık 100 proje desteklenmiştir. Bununla birlikte Entegre Kırsal Kalkınma Projesi kapsamında, Stratejik Planlama çalışması tamamlanmış, seçilen 18 ilçede Alt Bölge Kırsal Kalkınma Raporları hazırlanmış ve uygulamaya konmuştur.
Bölge’de organik tarım uygulamalarının geliştirilmesi amacıyla Organik Tarım Küme Geliştirme Projesi ile Değer Zinciri Analiz Raporu ve Küme Geliştirme Yol Haritası tamamlanmıştır. Bu çerçevede uygulanacak 5 projenin fizibilite çalışmaları devam etmektedir. Söz konusu projelerden birisi olan, Kilis ilinde yürütülen “Organik Zeytin ve Zeytinyağının Değerlendirilmesi Projesi” ile pazarlama ve markalaşma çalışmaları gerçekleştirilecektir. Ayrıca; GAP Organik Tarım Portalı tamamlanmış ve "Stratejik Planlama ve Yerel Ekonomik Kalkınma ve Kümelenme" konularında eğitimler verilmiştir.
Değerli basın mensupları,
Mevcut GAP programımız tamamlanmış olsa da gerçekleştirilen tüm icraatların kalıcılığını sağlamak ve yenilikçi, sürdürülebilir, ekonomik ve toplumsal gelişmeyi hızlandırıcı, istihdam artırıcı yeni programlarla GAP kalkınma sürecini sürdürülebilir kılmak üzere 2014-2018 yıllarını kapsayacak şekilde GAP Eylem Planı’nı revize edeceğiz.  Ön hazırlıkları tamamlanan Revize GAP Eylem Planı ile;
•          modern sulama tekniklerinin uygulanması
•          ulaşım ve konut altyapısının üst standartlara çıkarılması
•          rekabetçi ürün türlerine geçiş
•          pazarlama olanaklarının genişletilmesi
•          insan kaynakları ve kurumsal kapasitelerin geliştirilmesi
•          doğal ve kültürel dokunun değerlendirilmesi
gibi ekonomik kalkınma ve sosyal gelişmeyi kolaylaştırıcı politikaları daha gelişmiş bir altyapı ve kurumsal kapasite ile uygulayarak bölgenin rekabet gücünü artırmayı hedeflemekteyiz.

 
Son Güncelleme: 01.03.2013 20:31
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner57

banner54