Önen; 56 ülke Başkan Yardımcısı

TBMM'nin ev sahipliğinde Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen AGİTPA 22. Genel Kurulu, sona erdi.

Önen; 56 ülke Başkan Yardımcısı

TBMM'nin ev sahipliğinde Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen AGİTPA 22. Genel Kurulu, sona erdi.

03 Temmuz 2013 Çarşamba 16:13
4037 Okunma
Önen; 56 ülke Başkan Yardımcısı
TBMM'nin ev sahipliğinde Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen AGİTPA 22. Genel Kurulu, sona erdi.
 
Genel Kurulun son gününde deklarasyon onaylandı ve başkanlık seçimi yapıldı.
 
Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi (AGİTPA) Türk Gurubu Başkanı, Türkiye-Çin Parlamentolar arası Dostluk Grubu Başkanı, TBMM AB Uyum Komisyonu Üyesi, TBMM Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu Üyesi ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Abdülkadir Emin Önen, 29 Haziran – 3 Temmuz 2013 tarihleri arasında İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayında yapılan Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi 22. Genel Kurulunun 6. günü olan 3 Temmuz 2013 Çarşamba günü Topkapı B, Rumeli A1, Haliç Salonlarında gerçekleştirilen Siyasi parti guruplarının toplantılarının ardından Anadolu Auditorium Salonunda Genel Kurul Çalışmaları kapsamında Mali İşler Üyesinin Raporu, Genel Sekreterin Raporu, Komite Kararlarının Değerlendirilmesi, Nihai Belgenin Kabulü, Asamble Başkanlık Divanı Üyelerinin Seçimi yapıldı. Seçimlerde AGİT PA Türk Gurubu Başkanı Şanlıurfa Milletvekili Emin Önen de 56 ülkenin üyesi olduğu AGİT PA Başkan Yardımcılığına seçildi.
 
AGİTPA Başkanlığına da, Karadağ Parlamentosundan Ranko Krivokapic seçildi.
 
Önen’den Gezi Parkı cevabı
 
AGİTPA Türkiye Delegasyonu Başkanı Emin Önen, eleştirilere yanıt verirken, barışçıl gösteri temel bir demokratik hak olduğunu, ancak meşru taleplerin kamu düzenine saygılı bir şekilde ve şiddete başvurulmaksızın dile getirilmesi gerektiğini belirterek, şunları söyledi:
 
"Gezi Parkı 2011'de kabul edilen bir projeydi. Bunun üzerinden çıkan olaylar üzerine, Sayın Başbakanımız bu konuyla ilgili referanduma gitme kararını aldı. Herkese soruyorum; demokratik ülkelerde demokratik yöntemlerden, referandumdan daha ileri bir yol var mı? Bu konu mahkemeye intikal etti. Mahkeme bu konunun lehine de karar verse yine referanduma gideceğiz ve halka soracağız. Bence halkın kararının önünde hiç birşey duramaz, halkın karar verdiğine hepimizin saygı duyması gerekir."
 
Geleceği kurtaracak yolların inşası için seçiliyoruz
 
Çiçeği burnunda Başkan Ranko Krivokapic; yaptığı konuşmada, verilen desteğe teşekkür ederek, küçük bir ülkenin gündeme gelmesinin çok önemli olduğunu, Karadağ'ın medeniyetlere ev sahipliğe yapmış bir ülke olduğunu belirterek, “Parlamenterler olarak ormanı bir bütün olarak görmeliyiz, ağaçlar arasında kaybolmamalıyız. Parlamenterler olarak öncelikle geleceği kurtaracak yolların inşası için seçiliyoruz” dedi.
 
Silahla değil, barışçıl yöntemlerle yardım etmek istiyoruz
 
Önceki AGİTPA Başkanı Başkanı Wolfgang Grossruck, genel kurulun sonunda yaptığı konuşmada, çatışma içindeki ülkelere silahla değil, barışçıl yöntemlerle yardım etmek istediklerini söyledi.
 
Bu ülkelerde yaşayan insanların korku içerisinde bulunduğuna işaret eden Grossruck, "Korku, Avrupa'da güvensizlik telkin ediyor. Bizler, Avrupa'da barışı tesis etmeyi başardık, bunun için müteşekkir olmalıyız. Barışa henüz ulaşmış olanlar için de bunu istiyoruz, bu konuda bilgilerimizi ve tecrübelerimizi aktarmaya hazırız" diye konuştu.
 
Grossruck, ekim ayından itibaren milletvekili adayı olmayacağını, kariyerine siyasetçi olarak devam edeceğini dile getirerek, "Sizlerle beraber olmak değerli bir tecrübe oldu. Milletvekilliğini bıraktıktan sonra çok sıkılacağımı sanmıyorum, torunlarım beni bekliyor. İstanbul'dan iyi duygularla ayrılıyoruz" dedi.
 
Genel Kurulda Gezi Parkı açıklaması
 
AGİTPA İsveç Delegasyonu Üyesi Asa Lindestam, genel kurul çalışmaları sırasında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin insan hakları konusunda çalışmaya ve "ev ödevi"ni yapmaya devam etmesi gerektiğini belirterek, "Yaşanan olaylarda 'Başka güçler var, dış güçler var' dememeli" ifadelerini kullandı.
 
İstanbul'da akşamları dışarı çıktığını, polis otobüsleri, polisler, silahlar ve parklarda toplanan, demokrasiyi tartışan barışçıl eylemciler gördüğünü anlatan Lindestam, "Parklardaki insanlar korkuyor, görünmek istemiyor çünkü cezalandırılacaklarını düşünüyorlar. Umut ediyorum, Türk hükümeti benim söylediklerimi yapmaya, yani insan haklarını iyileştirmeye devam edecek" dedi.
 
Önen’den akşam yemeği
 
Daha sonra ikram alımı ve eserlerin tanıtılıp satışının yapıldığı sergi ziyaretinin ardından, AGİTPA Başkan Yardımcısı ve Türk Gurubu Başkanı Şanlıurfa Milletvekili Emin Önen tarafından katılımcılar onuruna, Barbaros Hayrettin Paşa İskelesinde akşam yemeği verildi.
 
AGİT PARLAMENTER ASAMBLESİ
 
1991 yılında İspanya Parlamentosu’nun davetiyle, AGİT üyesi ülkelerin temsilcileri, AGİT Parlamenter Asamblesi’ni (AGİTPA) kurmak amacıyla Madrid’de bir araya gelmişlerdir. Sözkonusu toplantıda, AGİT Parlamenter Asamblesi’nın içtüzüğü ve çalışma metotları belirlenmiş ve Parlamenter Asamble’nin ilk resmi toplantısı 1992 yılında Budapeşte’de gerçekleştirilmiştir.
 
AGİTPA Türk Grubu da 1992 yılında kurulmuştur ve 8 üyesi bulunmaktadır. AGİT Parlamenter Asamblesi, 56 AGİT katılımcısı ülkeden toplam 320 milletvekilinden oluşmaktadır.
 
Temel görevi, AGİT ülkeleri arasındaki siyasi diyaloğu parlamenterler düzeyine de taşımak olan AGİTPA’nın diğer amaçları arasında; AGİT ülkelerinin mevcut AGİT belgeleri çerçevesindeki yükümlülüklerinin yerine getirilmesinin sağlanması, çatışmaların önlenmesi ve mevcut olanların çözülmesi için mekanizmalar geliştirmek, AGİT’in kurumsal yapıları ile mevcut AGİT kurumları arasındaki işbirliğinin ve ilişkilerin geliştirilmesine katkıda bulunmak ve katılımcı ülkelerdeki demokratik kurumların güçlendirilmesi de yer almaktadır.
 
Bu amaçları gerçekleştirmek için AGİTPA’nın kullandığı mekanizmalar: Her yıl genel kurul toplantıları sırasında bir dizi karar ve tavsiye kabul etmek, Önemli uluslararası meseleler hakkında komite çalışmaları yapmak, Parlamentolararası diyalog yoluyla demokrasinin geliştirilmesi ve pekiştirilmesine yönelik programlar ve toplantılar düzenlemek, Dondurulmuş çatışma alanları ile aktif ve potansiyel kriz bölgelerine özel parlamenter misyonlar tayin etmek.
 
AGİTPA organları şunlardır:
 
a. Genel Kurul
 
b. Daimi Komite
 
c. Büro
 
d. Komisyonlar
 
a. Genel Kurul
 
Genel Kurul, AGİT'e üye ülkelerin parlamenterlerinden oluşur. Yılda 2 kere Şubat ayı içinde 2 gün ve Temmuz ayının ilk haftasında 5 gün süreli olarak toplanır. AGİT birimlerinin Parlamenter Asambleye brifing vermeleri ve komitelerin rapor konularını ele almalarından oluşur.
 
Temmuz ayı içinde gerçekleşen Genel Kurul’un yerini, tarihini ve süresini Daimi Komite belirler.
 
Asamble'ye AGİTPA Başkanı başkanlık eder, gerektiğinde yerini 9 Başkan Yardımcısı'ndan birine bırakabilir.
 
Genel Kurul; gündeminde yer alan konuları, komisyonlardan gelen raporlar ve kararları ele alır.
 
Genel Kurul komisyonlardan gelen karar tasarılarını son çalışma gününde madde madde ve sonunda bir bütün olarak oylar. Toplantı sonunda kabul edilen kararlar bir “Nihai Metin” şeklinde açıklanır.
 
b. Daimi Komite
 
AGİTPA Daimi Komitesi; Asamble Başkanı, Başkan Yardımcıları, Sayman, Komisyon Başkanları ve ulusal delegasyon başkanlarından oluşur.
 
Genel Kurul’un yapılacağı yeri ve tarihini saptar, gündem konusunda tavsiyelerde bulunur. Statüye ilişkin değişikliklere karar verir. Özel amaçlarla geçici çalışma komiteleri kurar. Asamble bütçesini onaylar.
 
Genel Kurul sırasında ve Genel Kurul’un toplantı halinde olmadığı zamanlarda toplanır. Oy birliği (konsensus) ile karar alır.
 
c. Büro
 
Büro, Daimi Komite kararlarının yürütülmesinden ve Daimi Komite toplantıları arasında Asamble’nin aldığı kararların uygulanmasından sorumludur.
 
Büro; Asamble Başkanı, Başkan Yardımcıları ve Saymandan oluşur. Başkanlığını Asamble Başkanı yapar.
 
Başkanlık dönemi 1 yıl, Başkan Yardımcılığı 3 yıldır. Sayman 2 yılda bir seçilir. Başkan, Başkan Yardımcıları ve Sayman'ın tekrar seçilme hakkı bulunmaktadır.
 
Daimi Komite kararlarının yürütülmesinden sorumludur. Daimi Komite'ye Asamble gündemi için öneride bulunur. AGİTPA Genel Sekreteri seçimlerinde Daimi Komite'ye öneride bulunur.
 
Genel Kurul ve Daimi Komite toplantılarından önce yılda 2 defa ve gerektiğinde karar alarak toplanır.
 
Büro'da kararlar salt çoğunlukla alınır.
 
d. Komisyonlar
 
Komisyonlar görev alanlarına giren konularda Genel Kurul'da görüşülmek üzere rapor hazırlar.
 
Komisyonlar;
 
a. Siyasi İşler ve Güvenlik Komisyonu
 
b. Ekonomik Konular, Bilim, Teknoloji ve Çevre Komisyonu
 
c. Demokrasi, İnsan Hakları ve İnsani Meseleler Komisyonu
 
Ulusal delegasyonlarda yer alan üyeler en az bir komisyona üye olurlar.
 
Komisyonun, seçimle gelen bir Başkan, Başkan Yardımcısı ve Raportörü vardır. Seçimler her yıl Komisyon toplantısında yenilenir. Komisyon görev alanına giren konulardaki AGİT sorunlarını ele alır. Raportör tarafından hazırlanan raporları ve karar tasarılarını ele alır. Kararlar salt çoğunlukla alınır.
 
Komisyonlar Genel Kurul toplantıları sırasında toplanır.
 
Komisyonlar, görev alanlarını ve kaç kişiden oluşacağını belirleyecekleri alt komisyonlar kurabilirler.
 
Her komisyonun Raportörü, Komisyon raporunun hazırlanmasından ve Asambleye sunulmasından sorumludur.
 
En önemli etkinliği Yıllık Genel Kurul Toplantıları olan AGİTPA, ayrıca AGİT ülkelerinde düzenlenen seçimlerin gözlemlenmesi için oluşturulan ekiplere katılmakta ve AGİT alan misyonlarına düzenlediği ziyaretlerle anılan misyonların bulundukları ülkelerdeki demokratik kurumların güçlendirilmesine katkıda bulunmalarını sağlamaya yönelik telkinlerde bulunmaktadır.
 
Türkiye, AGİT’te olduğu gibi AGİTPA’da da önemli ve ağırlığı olan bir ülkedir. 
Son Güncelleme: 03.07.2013 16:33
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner57

banner54